بایگانی دسته: اخبار وبلاگدهی

آپدیت پنل مدیریت سرویس وبلاگدهی

بنام خدا

آپدیت پنل مدیریتی سرویس های وبلاگدهی با موفقیت کامل به پایان رسید و این آپدیت تا 29شهریور 96 ساعت 24  بطور کامل بر تمامی سرویس ها نصب خواهد شد.

ادامه خواندن آپدیت پنل مدیریت سرویس وبلاگدهی