بایگانی ماهیانه: آوریل 2018

حذف دامین بین المللی

بنام خدا

قابل توجه دوستانی که از قبل اقدامی جهت انتقال به ریجستر جدید ما نکرده اند:

این دامین با تحریم ریلسو حذف شده ویا خواهند شد. و تیباکس طرح هیچگونه مسئولیتی قبال حاکمیت بر دامین شما ندارد.

ادامه خواندن حذف دامین بین المللی

تیباکس طرح بصورت رسمی توسعه دهنده اندروید شد

بنام خدا

تیباکس طرح پس از تلاش های بسیار توانست در توسعه دهندگان رسمی سیستم عامل اندروید قرار گیرد این رتبه را از شما پیگرکنندگان خود میدانیم.

ادامه خواندن تیباکس طرح بصورت رسمی توسعه دهنده اندروید شد