بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2016

آپدیتی که با تاخیر انجام خواهد شد

بنام خدا

بدین واسطه به اطلاع تمامی مدیران چتروم میرسانیم که آپدیتی که پیش از پیش به مدیران اطلاع سرسیده بود بعلت مواردی همچون کمبود بودجه جهت حقوق تیم برنامه نویسان و کمبود برنامه نویسان متخصص آپدیت با تاخیر یک الی چند هفته ای مواجه شد.

ادامه خواندن آپدیتی که با تاخیر انجام خواهد شد